top of page

සංවර්ධනය සඳහා ඇති අයිතිය 

 පුළුල් ආර්ථික, සමාජීය, සංස්කෘතික සහ දේශපාලන ක්‍රියාවලියක් බව පිළිගැනෙන සංවර්ධනය, සාධාරණ බෙදාහැරීමේ ක්‍රියාකාරී, නිදහස් හා අර්ථවත් සහභාගීත්වය මත පදනම්ව සමස්ත ජනගහනයේ සහ සියලු පුද්ගලයින්ගේ යහපැවැත්ම

නිරන්තරයෙන් වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කර ගෙන ඇත. එමගින් ලැබෙන ප්රතිලාභ; මානව පුද්ගලයා සංවර්ධනයේ කේන්ද්‍රීය විෂය වන අතර සංවර්ධනය සඳහා ඇති අයිතියේ ක්‍රියාකාරී සහභාගිවන්නා සහ ප්‍රතිලාභියා විය යුතුය. 

මිනිසාගේ නිදහස සහ යුතුකම සහතික කළ හැකි  මානව හිමිකම් සහ මූලික නිදහස මෙන්ම ප්‍රජාව වෙනුවෙන් කළ යුතු යුතුකම් සඳහා පූර්ණ ගෞරවය දැක්වීමේ අවශ්‍යතාවය සැලකිල්ලට ගනිමින්, තනි තනිව සහ සාමූහිකව සංවර්ධනය සඳහා සියලු මිනිසුන්ට වගකීමක් ඇත. එබැවින් ඔවුන් සංවර්ධනය සඳහා සුදුසු දේශපාලන, සමාජීය සහ ආර්ථික පිළිවෙලක් ප්‍රවර්ධනය කර ආරක්ෂා කළ යුතුය. 

මූලික සම්පත්, අධ්‍යාපනය, සහ සෞඛ්‍ය සේවා, ආහාර, නිවාස, රැකියා සහ ආදායම් සාධාරණ ලෙස බෙදා හැරීම සඳහා සියලු දෙනාටම සමාන අවස්ථා ලැබිය යුතුය. සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේදී කාන්තාවන්ට ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඇති බව සහතික කිරීම සඳහා ඵලදායී ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබේ. සියලු සමාජ අසාධාරණයන් පිටුදැකීමේ අරමුණින් සුදුසු ආර්ථික හා සමාජ ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු කරනු ලැබේ. 

පුවත්   

Artboard 1.png
Artboard 1.png
Cover page - English - NPGS Skype.png
Cover page Sept_.png

Press Release

මාධ්_ය නිකුතුව.png
Artboard 9.png

ආණ්ඩුකාරවරයාගේ ගමන්මග 

flags.png

2023

location.png

අපි මෙහි සිටිමු! 

• හරිත ආවරණය ඉහළ නැංවීම 

• දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ද්විත්ව ඉලක්කම් වර්ධනය 

• ගෝලීය නවෝත්පාදන මධ්‍යස්ථානය 

• ඩිජිටල් ජීවන රටාවක් වැළඳ ගැනීම 

• රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය 

| පළාතේ කටයුතු 

ක්‍රීඩා

වයස අවුරුදු 15 ට වැඩි ක්‍රීඩාවට යොමුවන ළමුන් සංඛ්‍යාව උපරිම කිරීම සඳහා උතුරු පළාතේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක පුරා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කර වැඩි දියුණු කල යුතුය. 

දිළිඳුකම තුරන් කිරීම 

උතුරු පළාතේ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි සහ තිරසාර මුල පිරීම් හරහා දිගු කාලීනව ආන්තික, රැකියා විරහිත සහ දරිද්‍රතාවයේ ජීවත් වන අය මෙහිදී ඉලක්ක කරයි. 

අධ්‍යාපනය

ආණ්ඩුකාරවරයාගේ කාර්යාලය විසින් අධ්‍යාපන ලේකම් සහ සියලුම කලාප අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තු (ZDEs) සමඟ නිරන්තරයෙන් පවත්වනු ලබන රැස්වීම් වලින් ලැබෙන ප්‍රතිපල

ජලය, පරිසර සහ කෘෂිකර්ම ආරක්ෂක සංසදය

ඉහත සංසදයට පහසුකම් සපයනු ලබන්නේ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය විසිනි 

කෘෂිකාර්මික, වාරිමාර්ග, පානීය ජලය සහ පරිසරය යන අංශවල ඒකාබද්ධ සංවර්ධන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ උතුරු පළාතේ ජනතාවගේ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සම්බන්ධ ගැටළු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අදාළ දෙපාර්තමේන්තු සමඟ රැස්වීම් පැවැත්වේ. 

පරිසරය

පරිසර අමාත්‍යාංශයේ දේශගුණික විපර්යාස ලේකම් කාර්යාලය විසින් උතුරු පළාත් සභාව සමඟ කාලගුණික විපර්යාස සඳහා උතුරු පළාත් අනුවර්තන සැලැස්ම සකස් කිරීම ආරම්භ කර ඇත.

ආයෝජන 

උතුරු පළාතේ ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය කිරීමේදී ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (UDA) සමඟ සම්බන්ධව කටයුතු කරයි. 

කාන්තා කටයුතු

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරයි. තනිකඩ මව්වරුන් සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වයට ගොදුරු වූවන් කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන අතර ඔවුන්ට ගෞරවාන්විතව ජීවත් වීමට මාර්ගයක් ලබා දේ.

සෞඛ්‍ය

සෞඛ්‍ය අංශයට උපදෙස් දෙනු ලබන්නේ ශ්‍රීමත් මහාචාර්ය අරුල්කුමාරන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් කීර්තිමත් මණ්ඩලයක් විසිනි. සෞඛ්‍ය සේවා සහ යටිතල පහසුකම් සමාලෝචන පැවැත්විණි. කොළඹ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය (MOH) සමඟ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රධාන සැලසුම් සොයා බැලීම සහ හිඩැස් ඇගයීම පිළිබඳව ද රැස්වීම් පවත්වන ලදී. 

bottom of page